De otryckta källorna

Landsarkivet Härnösand

Västernorrlands dokumentbok för 1718.
Gävelborgs läns styrelse: Landskansliet
A III:22. 1718. Brevkoncept. 
AIII.23.1719. Brevkoncept. 
BI: 11. 1716-1722 års journaler. 1
DIII ae:10. Skrivelser från officerare m fl 1716-1717. 
DIII ae:11. Skrivelser från officerare m fl 1718-1719. 


Riksarkivet, Stockholm
Fredrik I:s inrikes civilexpeditions registratur.
Kanslitjänstemännens koncept och mottagna skrivelser. Volym 33.
Kungliga arkiv. Svenska drottningar. 1500-talet - Josefine. RA/710004. K233.
Krigshistoriska samlingen. Kriget i Finland.
Frisius/Frisenheim till Karl XII. Vol 12 E-F. Volym 35. F-G..
Frisenheims brev från åren 1721-1737 till bl a Kunglig Majestät.
Förteckning öfver bref från Karl XII. Upprättad av Per Sondén. 
Riksregistraturet. Uppställt i kronologisk ordning, år, mån, dag. Innehåller utgående brev i avskrift. 
Kollegiers m fl skrivelser till Kungl Maj:t. Volym 26. 

Diplomatica, Moscovitica. Vol 137. Vol 574.
Bibliographica. Frisius/Frisenheim. E01403 4/9.
Kanslitjänstemännens koncept och mottagna skrivelser. Vol 36.
Kanslitjänstemännens koncept och skrivelser, volym 61.
Krigsexpeditionens registratur 1719-1724. B I a. Vol 6. 1721 juli-dec.
Stafsundsarkivet. Estenbergska samlingen. Volym 5 b.
Skrivelser till konungen. Karl XII, 2,3.
Upphandlingsdeputationen. Inkomna skrivelser. Övriga myndigheter, överstar och militärer. 1716-1718.
Kommissionen angående trupptransport till Finland. Protokoll, skrivelser till KMt, mm.
Riksrådets protokoll: 1721: 21/8. 22/8. 29/8. 1/9. 4/9. 12/9. 16/9. 20/9. 6/10. 27/11. 23/12. 30/12. 1722: 4/1. 11/1. 17/2. 29/3. 17/5. 13/9.
Fredrik I:s krigsexpeditions registratur: 1721: 22/8. 4/9. 11/9. 20/9. 30/9. 6/10. 9/10.
Kommission ang. trupptransport till Finland 1721, ÄK 251, kommissionen till KM 1/9 1721.
Sekreta utskottets protokoll den 6 februari 1727.

 

Riksarkivet, Helsingfors.
Mikrofilmer med mantalslängder och länsräkenskaper. LT 1346, LT 1348, LT 1375, LT 1317

 

Riksarkivet, Köpenhamn
Uppsnappade brev 1718.


Krigsarkivet, Stockholm
Manuskriptsamlingen. Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. E. Inkomna handlingar 1687-1803. 


Stockholms stadsarkiv
Tyska S:t Gertruds församling: Födelse- och dopbok C1:1b, död- och begravningsbok F1a:1 och vigselbok som ingår i födelsebok C1:1a. Mantalslängden för 1721.