1720 - inte ett enda brev

Trots idog sökande i arkiven har vi inte kunnat hitta ett ena brev av Frisenheims hand från år 1720. Men tro nu för den skull inte att Frisenheim satt sysslolös det året. Du kan läsa om vad han hade för sig i kapitlet Ett ruinerat land under den rubrik på startsidan som heter Hela historien.