Allt om Frisenheims tid

Erik Dahlberghs karta över det svenska stormaktsväldet från omkring 1690. Den är hämtad från hans stora verk Svecia Antiqva. Dahlbergh var både militär, arkitekt, ämbetsman och dessutom konstnär.

Det svenska rike som Johan Henrik Frisenheim levde i var vitt skilt från dagens Sverige – både geografiskt, politiskt, militärt och religiöst.


Frisenheims Sverige var en stormakt under den mesta delen av hans liv. Till ytan var det nästan dubbelt så stort som idag, men antalet invånare var dramatiskt mindre – bara ett par miljoner.


Frisenheims Sverige var en miltärstat, de militära behoven överskuggade allt annat.
Frisenheims Sverige var ett land där kyrkan och religionen bestämde allt – till och med detaljerna i folks privatliv. Varken Frisenheim eller någon annan hade något val när det gällde tron – några ateister fanns inte. Kungen var Guds ställföreträdare på jorden.

Frisenheims Sverige var ett land i krig. Under mer än 20 av hans levnadsår befann sig den svenska stormakten i krig, och kriget kom att prägla hela hans vuxna liv.


Avsnitten i den här delen av historien om Frisenheim handlar hur livet tedde sig i det dåtida Sverige.


Hur levde vanligt folk? Hur styrdes riket? Hur sköttes ekonomin? När vände krigslyckan? Det är bara några av de frågor som kommer att besvaras.


Du kan leta dig fram till det avsnitt om du vill läsa genom länkarna längst till vänster på den här sidan.